กฟผ. ปลุกพลังเยาวชน ทำคลิปสั้นสุดปังรณรงค์ปลูกป่าลดคาร์บอน

15 Dec 2022

คลิปสั้นสุดปัง "One Two Trees" คว้ารางวัลชนะเลิศใน โครงการ Digiwar ปี4 "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality โดยกฟผ. ที่มุ่งหมายปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยในการสื่อสารรณรงค์ปลูกป่าลดคาร์บอนผ่านสื่อคลิปสั้น

กฟผ. ปลุกพลังเยาวชน ทำคลิปสั้นสุดปังรณรงค์ปลูกป่าลดคาร์บอน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น 3 นาที ผ่านโครงการ Digiwar ซึ่งเป็นการประกวดระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยและ first Jobber ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 4 โดย กฟผ. ที่มุ่งหวังที่จะส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนให้เกิดผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แผนประชาสัมพันธ์ และล่าสุดในปีนี้กับ โครงการ Digiwar ปี4 "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. ผู้เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า "กฟผ. มีเป้าหมายในการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและพันธมิตรในการปลูก  บำรุงรักษาป่า  ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน การปลูกป่าสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี  โดยคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะดูดซับกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นเกือบ 24 ล้านตัน CO2 เพื่อตอบสนองนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะทำให้ภารกิจลดคาร์บอนครั้งนี้สำเร็จได้ คือ การสื่อสารโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกป่ารวมถึงปลูกฝังแนวคิดในการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดคาร์บอนให้กับคนไทย จึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงได้แสดงออกและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปสั้นซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อเป็นสื่อรณรงค์การปลูกป่าให้เกิดขึ้นในหัวใจคนไทย  และตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคน "

โดยการประกวดคลิปสั้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น และได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เข้าร่วม เสนอไอเดีย กว่า 65 ไอเดีย และได้มี 10 ไอเดียที่ผลิตเป็นคลิปสั้นเพื่อเข้าประกวดในรอบสุดท้าย เพื่อชิง 3 รางวัล

โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน  "One Two Trees"   ทีม Power puff จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ผลงาน "ป่ากับคณิตศาสตร์" ทีม GF Tear จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน "ปลูกป่าเป็นล้าน!!!" ทีม  EW Production จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

การประกวดในครั้งนี้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้แก่ คุณชัชชญา โจนส์ หัวหน้ากองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. คุณปัณณวิชญ์  เตชะเกรียงไกร บรรณาธิการ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ จากชมรมวิจารณ์บันเทิง คุณเมษ  ยิ้มสมบูรณ์ เจ้าของเพจและสถาบันการสอน Story Bowl  และ Movie DIY คุณณภัทร  ตั้งสง่า ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ และนักเขียน Best Seller และคุณเอกราช มอญวัฒ

 ฝ่ายพัฒนาบทภาพยนตร์ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กฟผ. ปลุกพลังเยาวชน ทำคลิปสั้นสุดปังรณรงค์ปลูกป่าลดคาร์บอน