SME D Bank ร่วมรับมอบนโยบาย 'ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม' ปี 2566 เดินหน้า 'เติมทุนคู่พัฒนา' ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

07 Dec 2022

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดนโยบายปฏิรูปหน่วยงาน "MIND" ใช้ หัว และ ใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ให้กับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยและธุรกิจเอสเอ็มอี สู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

SME D Bank ร่วมรับมอบนโยบาย 'ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม' ปี 2566 เดินหน้า 'เติมทุนคู่พัฒนา' ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมขานรับนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการ "เติมทุนคู่พัฒนา" พาเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ควบคู่กับเติมความรู้ จัดอบรม สัมมนา ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ช่วยยกระดับกิจการ เพิ่มศักยภาพธุรกิจ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65

SME D Bank ร่วมรับมอบนโยบาย 'ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม' ปี 2566 เดินหน้า 'เติมทุนคู่พัฒนา' ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน