รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์

06 Dec 2022

กฎหมายไทยกำหนดให้บุคคลธรรมดา ถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหนึ่งครั้งหรือมากกว่าและมีระยะเวลาอาศัยรวมกว่า 180 วันในปีภาษี ซึ่งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีจะต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการจ้างงานหรือธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทยตามเกณฑ์ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นั่นแปลว่าใครที่มีเงินได้เยอะกว่าก็จำเป็นต้องเสียภาษีเยอะกว่าเช่นกัน ซึ่งฐานภาษีหรืออัตราภาษีที่ต้องเสียนั้น (Tax Bracket) คำนวณจากรายได้หลังหักลดหย่อนตามรายการหักลดหย่อนต่าง ๆ โดยสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีเงินได้เกิน 150,000 บาทต่อปี จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 5 และสูงสุดถึงร้อยละ 35 สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อลดภาระการจ่ายภาษีของประชาชน รัฐบาลจึงได้ออกเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อการลดหย่อนภาษี โดยการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เป็นวิธีใช้ลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท นั่นหมายความว่าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่เพียงแต่จะได้รับความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อยามจำเป็นแล้ว แต่เบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาทได้อีกด้วย

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและแผนประกันมะเร็งของ รู้ใจ ประกันออนไลน์ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันพร้อมสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ รู้ใจ มีเบี้ยประกันราคาถูก โดยคุณสามารถปรับแต่งแผนความคุ้มครองเองได้ตามไลฟ์สไตล์ หรือ ความต้องการ และยังเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะจากขับขี่รถจักรยานยนต์หรือ ความคุ้มครองขณะการเล่นกีฬาผาดโผน (Extreme Sports) โดยผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุได้ โดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้าตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์และตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพียงแค่แสดงดิจิทัล Roojai Care Card ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของ รู้ใจ กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้บางส่วน

สำหรับ รู้ใจ ประกันมะเร็งออนไลน์ เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันคงที่และให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันสูง เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยและคนในครอบครัว ด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี โดยผู้ที่ซื้อประกันมะเร็งจากรู้ใจ หากตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สามารถเคลมเงินก้อนได้ตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง จะได้รับ 10% ของทุนเอาประกัน) ทั้งนี้เพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะไหนหรือมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ตาม ในการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเองเพียงตอบคำถามสุขภาพโดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกมากถึง 4 แผนด้วยกัน สำหรับเล่มกรมธรรม์จะจัดส่งให้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสมัคร หรือ สามารถรับทันทีหากเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy) นอกจากนี้ประกันมะเร็งออนไลน์ของรู้ใจ ยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท พร้อมความคุ้มครองเต็มรูปแบบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

รู้ใจ ยังคงเดินหน้าให้บริการประกันภัยที่เรียบง่าย ราคาดี เชื่อถือได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองสูงสุดในราคาที่ดีที่สุด