คินเซนทริค (ประเทศไทย) และ ศศินทร์ฯ ประกาศรางวัล องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2565 (Best Employers Thailand 2022)

02 Dec 2022

บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศศินทร์ เผยการบริหารงานองค์กรและบุคลากรเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงทั้งในรูปแบบการทำงานระดับบุคคลและทีมเวิร์ค คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมสอดรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการจะกลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกองค์กรนำเข้ามาผนวกในการทำธุรกิจ โดยวัดผลได้จริงผ่านความสำเร็จของงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022)

คินเซนทริค (ประเทศไทย) และ ศศินทร์ฯ ประกาศรางวัล องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2565 (Best Employers Thailand 2022)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยความสร้างสรรค์อย่างแท้จริง คินเซนทริค (ประเทศไทย) จึงได้จัดโครงการคัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานระดับโลก

ซึ่งโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 22 โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 90 องค์กร ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค การเงินธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งต้องผ่านการประเมินครอบคลุมสามประเด็นหลักคือ การสำรวจความคิดเห็นของลูกจ้าง ประสิทธิภาพของงานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของพนักงาน และการเชื่อมโยงผลลัพธ์ด้านการบริหารคนต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร และนโยบายจากผู้นำองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรผ่านเสียงสะท้อนจากการสำรวจความผูกพันและความคิดเห็นของพนักงาน

รายชื่อองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ได้แก่

 1. บริษัท บีทูเอส จำกัด (B2S Company Limited)
 2. บริษัท บีไอจี จำกัด (Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. )
 3. บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Cargill (Thailand))
 4. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (Central Marketing Group - Central Trading Co.,Ltd)
 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana Public Company Limited)
 6. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (DHL Express International (Thailand))
 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT))
 8. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Co., Ltd)
 9. บริษัท เมอร์กส์ไลน์ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท เมอร์กส์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท สยาม ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด (Maersk Thailand & Siam Shoreside Services)
 10. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (Robinson Public Company Limited)
 11. บริษัท ซันทอรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด (Suntory Pepsico Beverage (Thailand) Co., Ltd)

(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

และรางวัลเกียรติยศพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของรางวัล Kincentric Best Employers เราจึงมีการ recognize องค์กรได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย มากกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 20 ปีตั้งแต่การเริ่มให้รางวัลนี้ในประเทศไทย โดยรางวัลเกียรติยศ มีการจัดอันดับ 3 ประเภท ได้แก่

 • รางวัลโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มี 4 องค์กร ได้แก่
  1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)Advance Info Service PLC.(AIS)
  2. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (DHL Express International (Thailand))
  3. บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
  4. บริษัท แมคไทย จำกัดMcThai Co.,Ltd

(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

 • รางวัลโล่เงินเกียรติยศ (Hall of Fame Silver Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป มี 5 องค์กร ได้แก่
  1. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (Advance Contact Centre Co.,Ltd)
  2. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (American Express (Thai) Co.,Ltd)
  3. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (Central Marketing Group - Central Trading Co.,Ltd)
  4. บริษัท ไฮเวย์จำกัด (บริษัทในกลุ่มทิสโก้) (Hi-Way Company Limited (subsidiary of TISCO Group))
  5. เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล (Phyathai Hospital Group and Paolo Hospital Group)

(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

 • รางวัลโล่น้ำเงินเกียรติยศ (Hall of Fame Blue Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มี 6 องค์กร
  1. บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Evolution Wellness (Thailand) Ltd.)
  2. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Co., Ltd)
  3. บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (Kimberly-Clark Thailand Co., Ltd)
  4. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (Robinson Public Company Limited)
  5. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited)
  6. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota Motor Thailand Co.,Ltd)

และในปีนี้ เราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรจากผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ ผ่านแนวคิด Reveal, Relearn, Rethink และ Reshape ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่คินเซนทริคและศศินทร์พยายามเน้นความสำคัญว่า การเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดคือการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและคุณค่า รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรวัดประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่เพียงเป็นแค่รางวัลประกาศเกียรติคุณ หากแต่เรายังมองเห็นผลลัพธ์ที่องค์กรเหล่านั้นได้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ผ่านเกณฑ์วัดต่าง ๆ ที่ได้เพิ่มเติมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

คินเซนทริค (ประเทศไทย) และ ศศินทร์ฯ ประกาศรางวัล องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2565 (Best Employers Thailand 2022)