SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 'THAILAND TOP SME AWARDS 2022'

02 Dec 2022

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ประกาศจุดยืนในการปฏิบัติภารกิจของการธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ "เติมทุนคู่พัฒนา" หนึ่งในภารกิจดังกล่าว ธนาคารร่วมกับนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย "THAILAND TOP SME AWARDS 2022" เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้ (2565) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งเน้นให้ความสำคัญเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับ BCG Model ด้วยการยกเป็นวาระแห่งชาติ

SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model   ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 'THAILAND TOP SME AWARDS 2022'

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ ลูกค้าของ SME D Bank จำนวนถึง 16 รายที่ได้รับรางวัล จากผลงานโดดเด่นในการนำ BCG Model มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สนับสนุนธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน มีส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับประเทศเติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้า SME D Bank ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย

1บริษัท  อีซียู ช็อป 1  จำกัดรางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี
2บริษัท  ร้อยแปด ฟู้ดส์  จำกัดรางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี
3บริษัท  มัลติเพิลฟู้ดส์  จำกัดรางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี
4บริษัท  เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์  จำกัด   รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี
5บริษัท  เหล็กร่มเกล้า  จำกัดรางวัลนวัตรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี
6บริษัท  บิ๊กไพศาล โปรเจค  จำกัดรางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี
7บริษัท  เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัดรางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี
8บริษัท  วรธันย์ เทคโนโลยี  จำกัดรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี
9บริษัท  นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ  จำกัดรางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี
10บริษัท  อำภาวิศวกรรม  จำกัด    รางวัลธุรกิจชีวภาพแห่งปี
11บริษัท  ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป  จำกัดรางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี
12บริษัท  อาร์เอสที โรโบติกส์  จำกัดรางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี
13บริษัท  สกาย ออน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัดรางวัลธุรกิจการเกษตรชีวภาพแห่งปี
14ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลม่อนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี)รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี
15บริษัท  คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป  จำกัดรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี
16บริษัท  คอมพานี บี  จำกัดรางวัลผู้ประกอบการที่มีบรรษัทภิบาล

SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model   ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 'THAILAND TOP SME AWARDS 2022'