PCE ร่วมมอบเงิน รพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

22 Nov 2022

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (PCE Group) พร้อมด้วยนายพรชัย เหลืองกำธร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทพี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ร่วมมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในส่วนที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

PCE ร่วมมอบเงิน รพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์