อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กพิเศษ... กลุ่มทรู จับมือมูลนิธิเพื่อนศิลปะ และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดเวิร์คช็อป "Movement for Life"

22 Nov 2022

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กพิเศษ… กลุ่มทรู จับมือมูลนิธิเพื่อนศิลปะ และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดเวิร์คช็อป "Movement for Life" พัฒนาศักยภาพผ่านการเคลื่อนไหว พร้อมเปิดให้ชมคลิปการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มทรูไอดี

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กพิเศษ... กลุ่มทรู จับมือมูลนิธิเพื่อนศิลปะ และมูลนิธิออทิสติกไทย  จัดเวิร์คช็อป "Movement for Life"

เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านศิลปะการเคลื่อนไหวให้แก่เด็กพิเศษ กลุ่มทรู นำโดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (ขวาสุด) และมูลนิธิเพื่อนศิลปะ โดย นางวรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยมูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิ (ซ้ายสุด) ร่วมจัดกิจกรรม Movement for Life การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของระบบสมองที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะครบทุกด้าน รวมถึงการคิดและจินตนาการแก่กลุ่มเด็กพิเศษอย่างสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ซึ่งมีน้องๆเข้าร่วมกว่า 60 คน ณ สตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ในฐานะภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 2 มูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้นำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้ของมูลนิธิเพื่อนศิลปะ จำนวน 12 ตอน เช่น รู้จักตัวเองจับความรู้สึกได้ ดูแลตัวเองอนามัยประจำวัน จินตนาการสร้างความเข้าใจ การอยู่ในบ้าน การรับรู้ทางสังคม ทักษะการสื่อสารทางอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งสร้างสรรค์โดย Bruno Rodrigues (บรูโน่ โรดดิเกซ) ศิลปินชาวโปรตุเกส ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างงานร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มออทิสติก และ A.S.D. โดยนำผู้ป่วยเข้าร่วมค้นหาและดึงเอาศักยภาพของตนก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ผ่านการเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนเป็นคู่มือ 12 ประการ ที่มีความสำคัญต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านศิลปะการเคลื่อนไหว ที่ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถเข้าไปรับชม เรียนรู้ นำไปประยุกต์ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลได้เป็นอย่างดี โดยเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มทรูไอดี ที่ลิงก์ https://www.trueid.net/watch/th-th/series/NDz6odWxyyVD/W3rv2yXJrDO3

กิจกรรมครั้งนี้ ตอกย้ำเป้าหมายสำคัญของกลุ่มทรู ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการนำเทคโนโลยี ตลอดจนศักยภาพด้านต่างๆของบริษัท เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและให้มีโอกาสได้เข้าถึงบริการองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างการยอมรับของคนในสังคม สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างพลังใจให้กับน้องๆ และครอบครัวในการยืนหยัดในสังคมอย่างเข้มแข็ง และเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กพิเศษ... กลุ่มทรู จับมือมูลนิธิเพื่อนศิลปะ และมูลนิธิออทิสติกไทย  จัดเวิร์คช็อป "Movement for Life"