NPS ร่วมสืบสานประเพณีไทย สนับสนุนการจัดงานลอยกระทง

22 Nov 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณริมเขื่อนท่าตูม โดยมีการจัดประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการสร้างสีสันและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป

NPS ร่วมสืบสานประเพณีไทย สนับสนุนการจัดงานลอยกระทง