รร.สาธิต มบส.จับมือโรงเรียน Sekolah Menengah Pertama (ฝ่ายมัธยม)สอนออนไลน์

21 Nov 2022

รร.สาธิต มบส. จับมือโรงเรียน Sekolah Menengah Pertama (ฝ่ายมัธยม) ประเทศอินโดนีเซีย สอนผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก

รร.สาธิต มบส.จับมือโรงเรียน Sekolah Menengah Pertama (ฝ่ายมัธยม)สอนออนไลน์

นักเรียนต่างพอใจ และตื่นเต้นได้เรียนครูคนใหม่นายสิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ทางสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเชียน มบส. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีเปิดและลงนามข้อตกลง(Memorandum Of Agreement) หรือ MOA ความร่วมมือการฝึกปฏิบัติการสอนออนไลน์ (Online Teaching PracticeCollaboration) ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับโรงเรียน Sekolah Menengah Pertama (ฝ่ายมัธยม) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการ MOA ในครั้งนี้จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างนักศึกษาฝึกสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มบส. และคณะฝึกหัดครูและครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรัสวตีเดนพาชาร์ ประเทศอินโดนีเซียให้แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Menengah ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติการสอนออนไลน์จำนวน 4 ครั้ง คือในวันที่ 8, 15, 22 และ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยจัดการเรียนการสอนใน 4 วิชาได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

"การจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมาผลปรากฏว่านักเรียนพึงพอใจกับการเรียนอย่างมาก เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนกับครูคนใหม่ ทุกคนให้ความสนใจเรียน เนื่องจากเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีการซักถามและตอบโต้กันอย่างเป็นกันเอง ที่สำคัญมีการปูพื้นฐานในการเรียนด้วย ทั้งนี้ในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้ก็พบปัญหาบ้าง เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เชื่อว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีมากขึ้นในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป" นายสิริชัย กล่าวและว่าสำหรับข้อดีการเรียนออนไลน์ เช่น มีความสะดวกในการเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและได้ฝึกการใช้เทคโนโลยี ขณะเดียวกันทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคการสอนของคณะฝึกหัดครูและครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรัสวตีเดนพาชาร์ ด้วยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากครูของเราด้วย เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น.