สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลุยฝึกการทำเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

24 Nov 2022

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำเบเกอรี่ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน รวม 40 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบาโงอาแซ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านไอร์ยมู ม.2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลุยฝึกการทำเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลุยฝึกการทำเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ชุมชน