วว. พัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

23 Nov 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานสัมมนาการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรและผู้ประกอบการเครือข่ายคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ" จากผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ เลย สุพรรณบุรี นครนายก กรุงเทพฯ และปริมณฑล

วว. พัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่องานภูมิทัศน์ โดย คุณชัยภัทร เวทยา นักออกแบบและจัดสวนอิสระพรรณไม้น้ำประดับและการออกแบบภูมิทัศน์ การเสวนา "แนวทางการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน" รวมทั้งการบรรยายเรื่อง แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ โดย คุณอุตม ฐิตวัฒนะสกุล สวนอุดมการ์เด้น จังหวัดราชบุรี และการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย โดย รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินรายการ โดย ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.

โอกาสเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย โดยมี ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ วว. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการแบ่งปันการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้ Dr. Wang Liang รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเจียงซู (JITRI) ประเทศจีน นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม ประธานบริหารบริษัทในเครือ TOC Group และอดีตนายกสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ และวิทยากรจาก Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin

วว. พัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม