บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ กลุ่มธนาคาร จัดเสวนาหัวข้อ มิติใหม่ของการลงทุน "หุ้นกู้ส่งเสริม ความยั่งยืน"

23 Nov 2022

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จัดเสวนาในหัวข้อ มิติใหม่ของการลงทุน "หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน" โดยเป้าหมายของการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน และรับทราบ ถึงภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ (หุ้นกู้) เพื่อความยั่งยืน หรือ (ESG Bond) และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับนักลงทุนว่าเมื่อเข้ามาลงทุนแล้ว จะทำให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร

บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ กลุ่มธนาคาร จัดเสวนาหัวข้อ มิติใหม่ของการลงทุน "หุ้นกู้ส่งเสริม  ความยั่งยืน"

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า ภาพรวมตลาด ESG Bond ได้แก่ Green bond, Social bond, Sustainability bond และ Sustainability-Linked Bond ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่าการออกรวมทั้งสิ้น 158,140 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกโดยภาครัฐบาล 105,000 ล้านบาท หรือ 66% และภาคเอกชน 53,140 ล้านบาท หรือ 34% ส่งผลให้ ESG Bond มีมูลค่าคงค้างอยู่ที่ 449,636 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 50% จากสิ้นปี 2564 ที่มีมูลค่า 299,296 ล้านบาท

โดยแนวโน้มการเสนอขาย ESG Bond เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และกลยุทธ์ของการระดมทุนของทุกบริษัท โดยครึ่งปีแรกปี 2565 กลุ่มที่มีสัดส่วนการถือครอง ESG Bond มากที่สุด อันดับ 1 คือ กลุ่มบริษัทประกัน 25.56% อันดับ 2 คือ กลุ่มธนาคาร 20.16% อันดับ 3 คือ กองทุน กบข. 18.84% และอันดับ 4 กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ 17.89%

ส่วนการจัดเสวนาในครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในแนวทางการผลักดัน ESG Bond ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังทำให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลด้าน ESG ของตราสารได้สะดวกขึ้น และทำให้ผู้ออกตราสารระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ SLB ที่จะบริษัทฯ จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่สำหรับการลงทุน ทุกคนที่เข้าลงทุนจะมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมั่นใจว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน

โดยหุ้นกู้ SLB ที่ทำการเสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะเสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายนนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ "A" จากทริสเรทติ้ง และกำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

"การออกหุ้นกู้ SLB ของบริษัทฯ ครั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน" นายสุรยุทธ กล่าว

บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ กลุ่มธนาคาร จัดเสวนาหัวข้อ มิติใหม่ของการลงทุน "หุ้นกู้ส่งเสริม  ความยั่งยืน"