เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แถลงความสำเร็จ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดภาพถ่าย-คลิปประทับใจที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระตุ้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19

16 Jan 2023

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงนคร (องค์การมหาชน) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมภายใต้แคมเปญ ความสนุกไม่สิ้นสุด ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายกฤษดา ลาพิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหารงานกลาง รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นประธานในพิธี และนายธีวินท์ เทเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แถลงความสำเร็จ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดภาพถ่าย-คลิปประทับใจที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระตุ้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ห้องวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายกฤษดา ลาพิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหารงานกลาง รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กล่าวว่า สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงนคร (องค์การมหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมในแคมเปญ ความสนุกไม่สิ้นสุด ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด และเป็นกำลังใจในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะทำให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับแคมเปญ ความสนุกไม่สิ้นสุด ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นการดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับสายการบิน Air asia และเครื่องดื่ม ตราช้าง จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การประกวดภาพนิ่งถ่ายภาพคู่กับสัตว์ Love me love my animal @chaingmai Night Safari และ 2.การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2-5 นาที : กิจกรรม Viral Clip คลิปประทับใจเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 6 มกราคม 2566 และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยผลจากการประกวดภาพถ่ายและคลิปประทับใจที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดภาพนิ่งคู่กับสัตว์ Love me love my animal @chaingmai Night Safari ได้แก่ ผู้ใช้ Facebook : Aran Panyathip รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ 1.ผู้ใช้ Facebook : Arkam Seamrai 2.ผู้ใช้ Facebook : ณ' นา. 3.ผู้ใช้ Facebook : Janjira Thaengthong 4.ผู้ใช้ Facebook : Aleena Daowong 5.ผู้ใช้ Facebook : ฟลู' ฟ้า'า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ 1.ผู้ใช้ Facebook : อภินันท์ สีมา 2.ผู้ใช้ Facebook : Sasithorn Chapho 3.ผู้ใช้ Facebook : Jaruwan kaeku 4.ผู้ใช้ Facebook : Nirawit Kkr 5.ผู้ใช้ Facebook : Sue loykae

รางวัลชมเชยได้แก่ 1.ผู้ใช้ Facebook : Jaruwit Sunthonaitthisak 2.ผู้ใช้ Facebook : จาม มินท์ 3.ผู้ใช้ Facebook : Cxllme friend 4.ผู้ใช้ Facebook : ปิติพร ชินะใจ 5.ผู้ใช้ Facebook : Sittisak Aupala และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2-5 นาที Viral Clip คลิปประทับใจเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้แก่ ผู้ใช้ Facebook : จาม มินท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ 1.นายเดชาธร ลุงยี 2.นายอาลีนา ดาววงศ์ 3.นายปฏิภาณ ซากู๊ป และ 4.นางสาวอภินันท์ ศรีมา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แถลงความสำเร็จ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดภาพถ่าย-คลิปประทับใจที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระตุ้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19