กรมพัฒน์ ชวนชมงาน Skill Expo ขอนแก่น อัพสกิลแรงงานไทย สู่โลกยุคใหม่ในอนาคต

16 Jan 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชวนชมงานมหกรรม Skill Expo Thailand ที่ขอนแก่น 19 - 22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น หวังให้แรงงานตระหนักและพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีสู่โลกแห่งอนาคต

กรมพัฒน์ ชวนชมงาน Skill Expo ขอนแก่น อัพสกิลแรงงานไทย สู่โลกยุคใหม่ในอนาคต

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมจัดงานมหกรรม Skill Expo Thailand พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ใน 5 ภูมิภาค รวม 5 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดในเขตภาคอีสาน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต บนพื้นที่ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนจริง โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้แรงงานได้เห็นการทำงานในโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเพื่อให้ความรู้การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ แนะนำทั้งผู้ประกอบกิจการและกลุ่มแรงงาน ควรมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถไปในทิศทางใด แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ อีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 10 สาขา และยังมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ปิดท้ายด้วยการนิทรรศการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบกิจการหลากหลายประเภท พร้อมนำสินค้ามาจัดสาธิตภายในงานอีกด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ความทันสมัยและเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แรงงานจึงจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเป็นอย่างมาก ผมจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้แรงงานที่เข้าชมกิจกรรม ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้มากยิ่งขึ้น

"จึงขอเชิญชวนพี่น้องแรงงานทุกท่านทั้งผู้ที่อยู่ในเขตภาคอีสาน และภาคอื่นๆ เข้าชมงาน มหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีการจำลองโลกเสมือนจริง และเทคโนโลยีอีกหลายด้านที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต" นางสาวบุปผากล่าว

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.facebook.com/dsdgothai หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

กรมพัฒน์ ชวนชมงาน Skill Expo ขอนแก่น อัพสกิลแรงงานไทย สู่โลกยุคใหม่ในอนาคต