เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างรอยยิ้มให้เด็ก "วันเด็กแห่งชาติ 2566"

16 Jan 2023

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ธุรกิจขนส่งทางบกกลุ่มเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ในฐานะผู้แทนผู้บริหาร 3 กลุ่มธุรกิจ เอสวีแอล กรุ๊ป - กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ 2566" โดยได้ทำการส่งมอบจักรยาน เครื่องเขียน ขนม ของเล่น ฯลฯ

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างรอยยิ้มให้เด็ก "วันเด็กแห่งชาติ 2566"