ซินโครตรอน-จิตรลดา เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจอาชีพทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

18 Jan 2023

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนจิตรลดา จับมือเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนจิตรลดา หลังร่วมมือกันสร้างค่ายวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้มาร่วม 7 ปี

ซินโครตรอน-จิตรลดา เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจอาชีพทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และโรงเรียนจิตรลดา โดย ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัยของครูและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซินโครตรอนและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เยาวชนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม ผลักดันโครงการวิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กล่าวว่า "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเชื่อมโยงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกับโรงเรียนจิตรลดา ให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่ผ่านมานักเรียนประถมได้เข้าค่ายทั้งได้ความรู้ สนุกสนาน และประทับใจในทุกกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดให้ ส่วนนักเรียนมัธยมได้ไปเข้าค่ายและศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแสงซินโครตรอน ทำให้นักเรียนประทับใจ จุดประกายให้นักเรียนอยากมีความรู้สูงมากขึ้น และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการไปเยือนเซิร์น (CERN) เกือบทุกปี หวังว่านักเรียนจิตรลดาส่วนหนึ่งจะได้เรียนสูงขึ้นและมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน "

"ก่อนหน้านี้สถาบันฯ และโรงเรียนจิตรลดามีความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกอบรม และจัดกิจกรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เยาวชนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายๆ กิจกรรม ได้แก่ "ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย…ท่องแดนซินโครตรอน" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ "ค่ายลำแสงซินโครตรอน…แสงแห่งอนาคต" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ซึ่งทั้งสองค่ายมีการจัดมาทุกปีตั้งแต่ปี 2559 และห่างหายไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อไป" ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กล่าว

รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ กล่าวว่า "สถาบันฯ มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเทคโนโลยีซินโครตรอน และมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงดาลใจให้แก่เยาวชน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ที่เราได้ร่วมมือกันมา โอกาสนี้สถาบันฯ ยังได้นำตัวอย่างผลงานวิจัยมาจัดแสดงให้เด็กๆ ได้เห็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซินโครตรอน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม เครื่องผลิตออกซิเจนโดยนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ โมเดลห้องเชื่อมโลหะต่างชนิดในสภาวะสุญญากาศ และท่อเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่ได้จากการเชื่อมโลหะต่างชนิดในสภาวะสุญญากาศและได้ผ่าครึ่งเพื่อให้เห็นโครงสร้างภายใน เป็นต้น"

พร้อมกันนี้ ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ประธานจัดค่ายวิทยาศาสตร์น้อย…ท่องแดนซินโครตรอน (สำหรับโรงเรียนจิตรลดา) และผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ได้กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง "แสงซินโครตรอน…ลำแสงสุดล้ำ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดากว่า 200 คนที่เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ด้วย

ซินโครตรอน-จิตรลดา เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจอาชีพทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน