ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

19 Jan 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบสมุดให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ให้น้องๆในศูนย์เยาวชน โรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนกว่า 100 แห่ง โดยมี คุณปริศนา กล่ำพินิจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566