บทสัมภาษณ์ ขยับอย่างไรในปี 2566 ทีซีซีเทค เดินหน้าเร่งสปีดเสริมศักยภาพความแข็งแกร่ง รวดเร็วและมั่นคง

05 Jan 2023

คาดการณ์แนวโน้มปี2566

บทสัมภาษณ์ ขยับอย่างไรในปี 2566 ทีซีซีเทค เดินหน้าเร่งสปีดเสริมศักยภาพความแข็งแกร่ง รวดเร็วและมั่นคง

ปี 2566 เป็นปีที่ธุรกิจในบ้านเราควรไปทางไหน หากโลกไปในทิศทางดังที่การ์ทเนอร์ได้คาดการณ์ไว้ว่า เพียงแค่การประหยัดนั้นไม่เพียงพอ ควรต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี อาทิเช่น 1)เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันดิจิทัล (Digital Immune System) เพื่อเน้นความปลอดภัย เพิ่มความยืดหยุ่นและความเสถียรให้ระบบ 2)เพิ่มความสามารถในการสังเกตประยุกต์ (Applied Observability) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเพื่อตัดสินใจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3)เพิ่มความน่าเชื่อถือ การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านAI (AI Trust, Risk and Security Management) 4) การใช้แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industry Cloud Platforms) 5)การใช้แพลตฟอร์มวิศวกรรม (Platform Engineering) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของนักพัฒนา ประสิทธิภาพด้านส่งมอบซอฟต์แวร์และจัดการกระบวนการพัฒนา 6) การใช้ประโยชน์จากโซลูชันไร้สายที่หลากหลาย (Wireless Value Realization) คาดในปี 2568 ราว 60% ขององค์กรจะใช้เทคโนโลยีไร้สาย 5 อย่างขึ้นไปพร้อม ๆ กัน 7)ซูเปอร์แอป (Superapps) ในปี 2570 คาดแต่ละวันประชากรโลกมากกว่า 50% จะใช้ซูเปอร์แอปหลายตัว 8)AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive AI) เพื่อพัฒนาโมเดลขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้เพื่อปรับระบบให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์จริง 9)เมตาเวิร์ส (Metaverse)เปิดโอกาสให้ผู้คนมาใช้งานร่วมกัน ผสานรวมโลกความเป็นจริงทางกายภาพและดิจิทัลไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น คาดมากกว่า 40% ขององค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกจะใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เช่น Web3, AR Cloud และ Digital Twins บน Metaverse ในปี 2570 10) ความยั่งยืน (Sustainability) การเน้นส่งมอบเทคโนโลยีอย่างเดียวจะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผลกระทบจากด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (หรือ ESG) เป็นสิ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

เจาะกลยุทธธุรกิจTCCtech

สอดคล้องกับแนวโน้มที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทต่างๆล้วนพยายามปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อช่วยกอบกู้ประสิทธิภาพทางธุรกิจ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ตระหนักดีว่า คนคือรากฐานของความสำเร็จ จึงให้ความสำคัญโดยเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งและการเสริมศักยภาพทีมงาน นอกจากนี้ยังได้มีแผนเปิดรับบุคลากรผู้มีความสามารถจำนวนมาก เพื่อนำองค์ความรู้มาจากภายนอกองค์กรเข้ามาร่วมกันพัฒนาโมเดลและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าใน 5 ด้านหลักได้แก่ ความสามารถด้านระบบERP, Data Analytics, การพัฒนาApplication, Security และ Smart Solutions นอกจากแผนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ยังเน้นการวางรากฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นในภาคส่วนต่างๆเช่นการรองรับภาคการศึกษาไทย โดยความร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในเขตกรุงเทพและภูมิภาค

"เราจะยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับกลยุทธ Triple S Strategies (Smart-Synergy-Sustainability) และสานต่อความมุ่งมั่นสู่การเป็น Trusted Technology Solutions Partner ซึ่งเน้นย้ำในเรื่อง Commitment: ด้านความสามารถในการส่งมอบบริการให้ได้ตามคำมั่นสัญญา และCommunity Collaboration: ด้านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อร่วมเสริมความสามารถของทีมงาน" กล่าวโดย คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย Managing Director บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยแผนการรุกธุรกิจ "ในปี2566นี้ เรามีแผนเปลี่ยนแปลง โดยปรับวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานของทีมงาน และยังคงลักษณะhybrid workplace เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทีมงานตลอดจนเน้นการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในtech ecosystemทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดผลสำเร็จของลูกค้าในระยะยาวเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนบุคลากรได้เรียนรู้และเติบโตแบบก้าวกระโดดในสายเทคโนโลยีและสายที่ปรึกษาธุรกิจ(consultant)ที่เน้นทักษะความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมขั้นสูงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น data analytics, AI, solutions development และ advanced security technology ซึ่งจะนำสู่การยกระดับบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าและความสำเร็จร่วมกันกับพนักงาน ลูกค้า พาร์ทเนอร์และสังคมต่อไป"

บทสรุปเบื้องต้นสำหรับปีข้างหน้า

TCCtech มีแผนขับเคลื่อนเพื่อตอบรับความท้าทาย โดยเน้นการสร้างคน สร้างโครงการ สร้าง knowledge baseเพื่อช่วยลูกค้า ในหลายภาคธุรกิจ อาทิเช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์โครงการขนาดกลางถึงใหญ่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ด้วยหลากหลายเทคโนโลยีตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ RPA, AI Platform, ERP Automation, Data Analytics Platform และ Data Operation เป็นต้น "โครงการเหล่านี้มีแนวโน้มจะช่วยเปิดโอกาสมากมายให้แรงงานทักษะด้านไอที คาดการณ์ว่าจะเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับTCCtech และบริษัทต่างๆที่มองหาEnterprise Technology มาช่วยตอบโจทย์" กล่าวเสริมโดย คุณวลีพร สายะสิต GM บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)