คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีน

12 Jan 2023

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว นำโดย แพทย์จีนสมชาย จิรพินิจวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงเย็นจิตร เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และคุณศิลปชัย พันธุ์สุริยานนท์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาองค์กร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย คุณกุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีน ณ  คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีน

ในโอกาสนี้ คณะผู้เยี่ยมชมได้รับฟังประวัติความเป็นมาของคลินิกฯ ในช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษโดย ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย ฝ่ายคลังยา และฝ่ายเภสัชกรรม จากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการในแผนกต่าง ๆ รวมถึงการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนในแขนงต่าง ๆ ของคลินิกฯ อาทิ แผนกอายุรกรรม แผนกฝังเข็ม แผนกทุยหนา แผนกอายุรกรรมภายนอกและคลินิกดูแลสุขภาพผิวพรรณ และงานบริการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรจีน เพื่อนำไปบูรณาการต่อยอดให้กับโครงการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ต่อไป

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีน