มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเทศกาล เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล ครั้งที่ 22

12 Jan 2023

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ นำโดย มร. โฆเซ่ ซันเลส รองผู้จัดการใหญ่ มอบเงินแก่ ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายบัตรรับประทานอาหารและการประมูลของรางวัล ในงานเทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล ครั้งที่ 22 ที่ผ่านมา ณ ล็อบบี้ของโรงแรมฯ

มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเทศกาล เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล ครั้งที่ 22

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา):

1.ศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาส -กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

2.จุฑามาศ คชาชีวะ - กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

3.ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ - ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

4.มร. โฆเซ่ ซันเลส - รองผู้จัดการใหญ่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ

5.นันทน์นัดดา สุภัคธนสมบัติ - ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและพิธีการ  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 

6.วีรชาติ กิจวัตร์ - กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

7.สาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ - ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี