ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จับมือ GUNKUL ติดตั้ง Solar PV Rooftop เดินหน้าอาคารประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

12 Jan 2023

เอ็ม บี เค เดินหน้าลงทุนด้านอาคารประหยัดพลังงานสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)(ที่ 3 จากซ้าย) และ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดย มร.เปอร์ อิริค ลันช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) จับมือ GUNKUL ผู้นำด้านพลังงานทดแทน โดย ดร.พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ที่4 จากซ้าย) นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting, GRoof และ Innovation (ที่ 5 จากซ้าย) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงาน (Solar PV Rooftop) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จับมือ GUNKUL ติดตั้ง Solar PV Rooftop เดินหน้าอาคารประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด