ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย คืนชีพขยะเหลือใช้ในโครงการ Wonder of Waste ต่อยอดแผนกลยุทธ์ธุรกิจสีเขียว

22 Dec 2022

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย หรือ HPT ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดทำโครงการ Wonder of Waste (WOW) เพื่อคืนชีวิตให้ขยะเหลือใช้ด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยความร่วมมือครั้งนี้สามารถคืนชีวิตให้ขยะรีไซเคิลน้ำหนักรวมถึง 170 กิโลกรัมแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ที่มีประโยชน์ ถือเป็นอีกโครงการที่สานต่อในความร่วมมือเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญด้านการจัดการขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ HPT มุ่งมั่นสู่การเป็นธุรกิจสีเขียว

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย คืนชีพขยะเหลือใช้ในโครงการ Wonder of Waste ต่อยอดแผนกลยุทธ์ธุรกิจสีเขียว

แคมเปญจัดการขยะเหลือใช้ Waste of Wonder (WOW) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ HPT โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ด้วยการคืนชีวิตหรือนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการใส่ไอเดียสร้างสรรค์สู่ของชิ้นใหม่ โดยขยะที่ได้รับการคืนชีวิตเป็นสิ่งของชิ้นใหม่เหล่านี้ ทางโครงการฯ จะนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และบ่มเพาะจิตสำนึกให้กับนักเรียนเหล่านั้นได้ตระหนักถึงปัญหาจากการสร้างขยะและสามารถจัดการกับขยะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปีนี้โครงการฯ ได้ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์จากโครงการฯ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองปริง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนในกิจกรรม Green School 2022 ของ HPT อีกด้วย

ความร่วมมือกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในครั้งนี้ ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และงานฝีมือมากกว่า 50 ชิ้น โดยทั้งหมดทำมาจากวัสดุเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ ไม้ ยาง เสื้อผ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่มาจากการรวบรวมภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของ HPT และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ รวมทั้งชุมชนละแวกใกล้เคียง และพันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อขยะได้ถูกรวบรวมมาเรียบร้อย จะถูกนำไปคัดแยก ณ สำนักงานของ HPT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสถานที่ซึ่งรองรับการคัดแยกขยะที่โครงการกำหนดไว้

มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "ถือเป็นปีแรกที่เราได้จัดแคมเปญ Wonder of Waste ขึ้น ทั้งยังประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย เราได้เก็บรวบรวมขยะจำนวนมาก ส่วนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เองก็สามารถเสนอไอเดียเพื่อคืนชีวิตให้กับขยะเหล่านั้นได้กลายมาเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ที่ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก ๆ กระเป๋าถือ และกล่องใส่ของ ซึ่งบางชิ้นก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์อย่างไม่น่าเชื่อ ในอนาคตเรามีการวางแผนเพื่อขยายโครงการนี้ให้กลายเป็นส่วนงานด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยการนำมาคืนชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างถาวรต่อไป ซึ่งเราก็หวังว่าจะได้รับความสำเร็จที่ดียิ่งๆ ขึ้นในแคมเปญ Wonder of Waste ในปีต่อไป"

HPT วางแผนเพื่อเดินหน้าในแคมเปญด้านการบริหารจัดการขยะต่อเนื่องไปในปี 2566 และจะขยายการดำเนินงานโครงการสู่ภาคประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทยังมีการวัดการลดปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มเป้าหมายของปริมาณขยะที่จะนำมาคืนชีวิตให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นกว่าที่ทำได้ในปีนี้ด้วย

"เรายินดีเป็นอย่างมากกับความสำเร็จที่ได้รับในปีนี้ และถือได้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่เป็นไปตามแนวทางสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวของ HPT" มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวปิดท้าย

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย คืนชีพขยะเหลือใช้ในโครงการ Wonder of Waste ต่อยอดแผนกลยุทธ์ธุรกิจสีเขียว