MOSHI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

22 Dec 2022

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการ และ สง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อร้าน Moshi Moshi ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,300 ล้านบาท ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MOSHI"

MOSHI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก