SINGER เริ่มเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืน เพิ่มผลตอบแทน - ย้ำธุรกิจแข็งแกร่ง

26 Dec 2022

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เริ่มเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2565 SINGER ซื้อหุ้นคืนแล้ว 1,700,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 27.50 - 27.75 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 47,125,000 บาท พร้อม ย้ำธุรกิจแข็งแกร่ง

SINGER เริ่มเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืน เพิ่มผลตอบแทน - ย้ำธุรกิจแข็งแกร่ง

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า "ในด้านภาพรวมธุรกิจปี 2566 SINGER พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโต รับภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ทยอยฟื้นตัว ชู ความแข็งแกร่งในด้านตัวแทนขาย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุม ไม่เพียงแต่หัวเมืองใหญ่ แต่ลงลึกไปถึงระดับตำบล หมู่บ้าน และยังไม่นับรวมแผนการ Synergy กับพาร์ทเนอร์ และกลุ่มบริษัทเจมาร์ท เช่น JGS, JAYDEE และ BRR ตลอดจน การนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตสู่เป้าหมาย ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าให้บริษัท"

สำหรับการซื้อหุ้นคืนของ SINGER ในครั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 640 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 2.19% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เริ่มวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิ (EPS) และเพิ่มมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว .