โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ เปิดตัวต้นคริสต์มาสประจำปี 2565

27 Dec 2022

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ เปิดตัวต้นคริสต์มาสประจำปี 2565 ด้วยแนวคิดสุดพิเศษ นำเสนอความคิดโครงการ Sustainably Conscious โดยปีนี้ โรงแรมตกแต่งโดยใช้แนวความคิดเรื่อง Celebration Sustainably Conscious โดยใช้วัสดุตกแต่งจากต้นไม้จริงทั้งหมด ต้นไม้และอุปกรณ์ทั้งหมดสั่งซื้อจากผู้ผลิตท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนตามการดำเนินโครงการ Sustainably Conscious ต้นไม้ที่ใช้นั้น มีด้วยกัน 5 สายพันธุ์ ซึ่งต่างมีความหมายที่ดีและสวยงาม สื่อถึงการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสุข, สมหวังและประสบความสำเร็จ พลูด่าง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและมักใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆ เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความรักและการสนับสนุน มะเดื่อยางอินเดีย เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้ความหมายของความประสบความสำเร็จ ใบกลมของต้นไม้เหมาะที่จะวางไว้ตามมุมต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความสุข

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ เปิดตัวต้นคริสต์มาสประจำปี 2565

ในทำนองเดียวกัน ซิงโกเนียม ให้ความหมายในเรื่องโชคลาภ ส่งเสริมสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ อโกลนีมา แสดงถึงความบริสุทธิ์ ธรรมชาติ และพลังงานด้านบวก เป็นตัวแทนของความโชคดี ด้วยต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่อายุที่ยืนยาวจึงให้ความหมายในเรื่องการมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วย

และสุดท้าย บราสสิก้าโอเลราเซีย เป็นต้นไม้ที่เติบโตในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง และเมื่อถึงเวลารื้อถอนต้นคริสต์มาสหลังช่วยเทศกาล ทางโรงแรมจะนำต้นไม้ทั้งหมด บริจาคแก่ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารซึ่งเป็นโครงการในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป กิจกรรมการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ที่ผนวกเข้ากับกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามแนวความคิด Sustainably Conscious โดยมุ่งหวังจะมีส่วนในการดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมๆ ไปกับการส่งมอบความสุขกับลูกค้าผู้มารับบริการของโรงแรมและชุมชน

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติที่พักกับโรงแรม กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ สื่อมวลชนและคณะนักเรียนและครูจากศูนย์ฝึกอาชพีปัญญาคารและโรงเรียนปัญญาวุฒิคุณโครงการในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าร่วมงาน นอกจากอาหารและเครื่องดื่มเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ความสนุกเพลิดเพลินกับแขกผู้เข้าร่วมงาน เช่น นักแซกโซโฟนจาก Slam dunk, คณะนักร้องประสานเสียงจาก The Bangkok Voices และเรามี Santa Clause ของเรามอบของขวัญพิเศษให้แขกผู้ร่วมงานและน้องๆจากมูลนิธิ เป็นต้น