ริเวอร์เดล มารีน่า บรรเทาหนาวให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

30 Dec 2022

นายอภิมงคล กิจวัตร์ กรรมการผู้จัดการ (แถว 2 ลำดับ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวดวงหทัย จันทร์นิ่ม ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่เช่าและการตลาด บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (แถว 1 ลำดับ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารโครงการริเวอร์เดล มารีน่า ท่าเรือระดับ A-Class และศูนย์กลางผู้ให้บริการกิจกรรมทางน้ำอย่างครบวงจรแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่มอบผ้านวม และผลิตภัณฑ์ยังชีพ ในโครงการ "ริเวอร์เดล มารีน่า คลายหนาว ให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา" มอบให้ชุมชนโคกชะพลูล่าง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อยู่ใกล้โครงการริเวอร์เดล มารีน่า เพื่อบรรเทาความหนาว ในช่วงฤดูหนาวที่มาถึง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยมีนางชูศรี กล้าสมุทร ประธานชุมชน และพี่น้องในชุมชนโคกชะพลูล่าง (แถว 2 ลำดับ 4 จากซ้าย) ร่วมรับมอบ ณ โรงเจ ชุมชนโคกชะพลูล่าง ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ริเวอร์เดล มารีน่า บรรเทาหนาวให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา