กรุงไทยสนับสนุนกองทัพเรือต้านภัยหนาว มอบเงินสนับสนุนจัดหาผ้าห่มให้พื้นที่ห่างไกล

29 Dec 2022

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยธนาคารได้สมทบทุนสำหรับจัดหาผ้าห่มกันหนาว เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศ ตามพันธกิจ ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน (To Empower Better Life For All Thais) มุ่งมั่นสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในสังคมไทย

กรุงไทยสนับสนุนกองทัพเรือต้านภัยหนาว มอบเงินสนับสนุนจัดหาผ้าห่มให้พื้นที่ห่างไกล