ซิโนเปคเผยแพร่รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน เจาะลึกวัสดุบรรจุภัณฑ์และพลาสติกที่ย่อยสลายได้

12 Oct 2022

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (HKG: 0386) เผยแพร่รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน 3 ฉบับ ซึ่งเน้นถึงสถานะปัจจุบันของการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในจีน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจีน

รายงานทั้งสามฉบับ ได้แก่ "รายงานการวิจัยปี 2564-2573 เกี่ยวกับศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนในบรรจุภัณฑ์สีเขียวของอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบด่วนพิเศษของจีน", "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารซื้อกลับบ้านในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง ในปี 2564" และ "รายงานการวิจัยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนนโยบายพลาสติกที่ย่อยสลายได้" รายงานเหล่านี้จัดทำขึ้นร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศจีน รวมถึงมหาวิทยาลัยถงจี้ (รายงานเรื่องบรรจุภัณฑ์สีเขียวในอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบด่วนพิเศษและบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารซื้อกลับบ้านในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง) และคณะสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยชิงหวา (รายงานเรื่องพลาสติกที่ย่อยสลายได้)

รายงาน 2 ฉบับแรกสรุปสถานะปัจจุบันของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบด่วนพิเศษและบรรจุภัณฑ์อาหารซื้อกลับบ้านในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงในจีน พร้อมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับการลดคาร์บอน:

  • บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ: การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลจะไม่เพียงช่วยควบคุมปริมาณขยะพลาสติกเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากขยะพลาสติกอีกด้วย
  • บรรจุภัณฑ์อาหารซื้อกลับบ้านในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง: การรีไซเคิลเชิงเคมีของพลาสติกสามารถลดการสูญเสียทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไปในตัว หากบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารซื้อกลับบ้านทั้งหมดมีการรีไซเคิลเชิงเคมีตั้งแต่ปี 2558-2563 การปล่อยคาร์บอนสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างการกำจัดขยะจะเหลือเพียง 58.56% ของจำนวนเดิม ซึ่งลดการปล่อยมลพิษได้มากกว่า 40%

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารซื้อกลับบ้านและบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ และถึงแม้จะไม่สามารถหาวัสดุอื่นมาแทนที่พลาสติกได้ทั้งหมด แต่การวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้นั้นชี้ให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ

รายงานเรื่องพลาสติกที่ย่อยสลายได้ให้คำแนะนำว่า เมื่อดูจากระยะเวลาดำเนินการจริงของจีนสำหรับการทำปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรมและการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้ว ตัวชี้วัดการประเมินวัสดุที่ย่อยสลายได้ควรปรับเป็น 30 วันสำหรับเวลาการย่อยสลายของการทำปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรม และ 40 วันสำหรับเวลาการย่อยสลายแบบจำกัดของการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังแนะนำว่า ควรส่งเสริมให้มีการหันมาใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตั้งแต่แรก ในสถานที่ที่การรีไซเคิลพลาสติกคลุมดินทำได้ยากหรือทำไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sinopec.com/listco/en/