SPC Sahapat ประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชศาล "พระพรหม" ณ ศูนย์กระจายสินค้าหลักแห่งใหม่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

11 Oct 2022

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงสมโภชศาลพระพรหม ณ ศูนย์กระจายสินค้าหลักแห่งใหม่  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลพระพรหม พร้อมด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ซึ่งคลังสินค้าแห่งใหม่นี้คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการปลายปีนี้

SPC Sahapat ประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชศาล "พระพรหม" ณ ศูนย์กระจายสินค้าหลักแห่งใหม่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี