สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมงาน Company Visit หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ MASTER

06 Oct 2022

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข (ที่ 4 จาก ซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธาน ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการตรวจสอบ (พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นำโดย นายวิเชฐ ตันติวานิช (ที่ 4 จากขวา) นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (ที่ 3 จากขวา) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิสุจน์ น้ำสา (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER) หรือ โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมครบวงจรของไทย ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช" หรือ "Masterpiece Hospital" พร้อมเดินหน้าเข้าระดมทุน โดยร่วมงานนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการแบบออนไลน์ (Company Visit) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ร่วมงาน Company Visit หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ MASTER

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit