ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน "SompOrientation" ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ "ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น"

27 Sep 2022

นายนภพัช สร้อยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซมโปะ ประกันภัยเดินหน้าจัดงาน "SompOrientation" กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับพนักงานในธีมแนวคิด "135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น" ต้อนรับพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯในปีนี้เข้าสู่ครอบครัวซมโปะ พร้อมแนะนำทีมผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยกิจกรรมภายในงานพนักงานใหม่ของซมโปะ ประกันภัย จะได้เรียนรู้ และเข้าใจข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การทำงานของแต่ละแผนก รวมถึง Sompo Culture and Value (วัฒนธรรมองค์กร) และเป้าหมายต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน "SompOrientation" ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ "ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น"

"กว่า 2 ปีที่เราห่างหายจากการจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานแบบ Face-to-Face เนื่องจาก สถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นอบรม หรือต้อนรับพนักงานใหม่แบบออนไลน์มาโดยตลอด ทำให้บรรยากาศ หรือกลิ่นอายของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง Staff Engagement การได้พบปะพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับพนักงานใหม่ได้ถูกลืมเลือนไป ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ หรือมาตรการต่าง ๆ ของโควิด-19 ได้เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น เราจึงเดินหน้าจัดกิจกรรม SompOrientation หรือกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงานใหม่ และสร้างรอยยิ้มและความประทับใจต่อบริษัทฯ"

สำหรับกิจกรรม SompOrientation พื้นที่และเวทีของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใหม่และทีมผู้บริหารที่จะแสดงถึงวิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของซมโปะ รวมถึงเป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งการสร้าง Staff Engagement หรือการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานยังเป็นการตอกย้ำ Sompo Culture and Value ทั้ง 4 core value แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็น Sustainable Growth การร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นฟันเฟืองเพื่อผลักดันให้ซมโปะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การมี Customer Focus, Innovative Solutions และ Quality with Collaboration เรียนรู้การทำงานของแต่ละแผนกเพื่อนำไปดูแลลูกค้าคนสำคัญ และมีเป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกัน ภายใต้พันธกิจ "ดูแลคนไทย ด้วยหัวใจญี่ปุ่น"