คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เชิญชวนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

26 Sep 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เชิญชวนสมัครโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เชิญชวนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

อบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหาร การบริการด้านเวลเนสและสปากว่า 40 ปี เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมติวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข และได้รับประกาศนียบัตรจาก PIM College of Health and Wellness สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อจบหลักสูตร รวมถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจสปาชั้นนำที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และโอกาสพิเศษในการต่อยอดธุรกิจกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์(เชียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุลรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่นรักษาการผู้อำนวยการงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณชวนัสถ์ สินธุเขียวประธานกรรมการ สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

คุณสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทรกรรมการเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

ดร. อนิดา โทณะวณิกผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่สปา

รูปแบบของหลักสูตรเป็นแบบ HYBRID-LEARNING อบรมเริ่ม 31 ต.ค. - 14 พ.ย.65 (วันจันทร์ - เสาร์ ระยะเวลา 13 วัน)- ONLINE 9 วัน- ONSITE 4 วัน ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2565 เท่านั้น รับด่วน จำนวน 30 ที่นั่งพิเศษเพียงท่านละ 11,500 บาท (รวม vat)ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พักภาคปฏิบัติสมัครอบรม : https://forms.gle/kUdLibCyXJwoyT3M7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ PIM College of Health & Wellness โทร. 02-855-1046 / 02-855-1720 รายละเอียดหลักสูตร : https://forms.gle/cUR7uSwzzy9PagGj Website : https://ns.pim.ac.th/care-acadamy-2 Fb : https://shorturl.asia/BPUwO E-mail : [email protected]