MSC จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

26 Sep 2022

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC นำโดย คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท ทีมผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมโครงการ "บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญร่วมกัน เพื่อส่งมอบโลหิตให้แก่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่

MSC จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลศิริราช