"เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5" ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน

26 Sep 2022

นายวินัย รัตนพันธ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายกเทศมนตรี และนายอดิศักดิ์ รัตนะ (คนที่ 1 จากซ้าย) ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายธาตรี เกิดบุญส่ง (คนที่ 3 จากขวา) และนางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ (คนที่ 1 จากขวา) กรรมการบริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัท PTG ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง (คนที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้

"เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5" ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน

โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนในระแวกให้ดีขึ้น โดยช่วยลดปริมาณขยะสะสม ลดผลกระทบจากกลิ่นและน้ำเสีย พร้อมยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพอีกกว่า 100 อัตรา ทั้งนี้โครงการมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งมีใบอนุญาตโครงการฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระไฟฟ้าจากชุมชน เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัด สงขลา อยู่อันดับที่ 14 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ในการรับซื้อไฟฟ้า 4.5 เมกะวัตต์ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับซื้อต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันมีขยะสด 251 ตัน/วัน (ลงนามสัญญาแล้ว) ขยะเก่าฝังกลบมากกว่า 500,000 ตัน ตั้งแต่ปี 2540 และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี