นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิต

29 Sep 2022

ฯพณฯ มร. เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน VDW-Symposium Thailand งานสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตด้วยเครื่องมือกลจากเยอรมนี ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมี ดร. สมสิทธิ์ มูลสถาน (ที่ 2 จากซ้าย) เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ สมชาย จักร์กรีนทร์ (ที่ 6 จากซ้าย)  ร่วมงานด้วย

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิต