ทีม "SYS" คว้า 3 รางวัล จากเวที Thailand Kaizen Award 2022

20 Sep 2022

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Kaizen Award 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และล่าสุด SYS คว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวได้ถึง 3 ทีม โดยเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ทีม "SYS" คว้า 3 รางวัล จากเวที Thailand Kaizen Award 2022

สำหรับ 3 ทีมของ SYS ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  • ทีม Robotic Process Improvement (โรงงานมาบตาพุด) รับรางวัล Golden Award ประเภท Service Kaizen จากผลงาน "RPA บันทึกรับเงิน Bill of Exchange" ที่จะช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในกระบวนการทำงานการบันทึกบัญชีรับเงิน Bill of Exchange
  • ทีม Play Man (โรงงานห้วยโป่ง) รับรางวัล Silver Award ประเภท Karakuri Kaizen จากผลงาน "ชุดลำเลียง Scale Auto หลังการดัดที่ RSM" ผลงานนี้เป็นชุด screw สำหรับลำเลียง scale ที่ตกสะสมอยู่ใต้เครื่อง RSM (ชุดตัดเหล็ก)
  • ทีม Jigsaw (โรงงานห้วยโป่ง) รับรางวัล Silver Award ประเภท Karakuri Kaizen จากผลงาน "Cover Automation ถาดรองน้ำมัน Auto Coupler แบบเปิดปิด Auto" เป็นชุดถาดรองฝาเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อรองรับน้ำมัน hydraulic จากชุด Auto Coupler

ผลงานจากทั้ง 3 ทีมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ จะถูกนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป และจะเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรของ SYS ได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับรูปแบบหรือกระบวนการทำงานใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

สำหรับการประกวด Thailand Kaizen Award นั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการแข่งขันนี้ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา พร้อมส่งเสริมให้เกิดการจดสิทธิบัตร และเป็นการยกย่อง เชิดชู องค์กรและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันเกิดจากการคิดค้น ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต จนขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ รวมถึงการนำเสนอผลงานที่ให้แนวความคิดสู่การปรับปรุงการทำงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะปลดล็อกกรอบความคิดการปรับปรุงการทำงานแบบเดิมๆ สู่การปรับปรุงงานที่เป็นอัตลักษณ์และสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมกว่า 100 ผลงาน จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมนำเสนอเพื่อชิงรางวัลจาก 12 ประเภท

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit