PLANET เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ศึกษาดูงาน

19 Sep 2022

คุณวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จำนวน 59 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กร และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย ซอยรามอินทรา 34 กรุงเทพมหานคร

PLANET เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ศึกษาดูงาน