SPU เปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา "ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ" สร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด

23 Sep 2022

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ "ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ" ด้วยการเปิดพื้นที่ลานหูกวาง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาให้ได้มีพื้นที่ ในการแสดงศักยภาพ ทางด้านการขับร้องเพลง และเล่นดนตรี แบบง่ายๆสบายๆ ร้องกันเอง เล่นดนตรีกันเอง ในช่วงยามเย็น เพื่อเป็นการสร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด ภายหลังจากการเรียน ดังสโลแกนของ SPU ที่ว่า I Believe In You "เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคน มีศักยภาพ" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพื้นที่ลานหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

SPU เปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา "ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ" สร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด