หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

22 Sep 2022

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

รุ่นที่ 51, วันอังคารที่ 27 - พุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด

การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุดการเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่นหัวข้ออบรม 

  • ผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล - บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี
  • การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน - หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
  • การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
  • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Register: https://www.trebs.ac.th/th/32/RE151
Line: @trebs
Call: 02-295-2294
Web: www.trebs.ac.th

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit