คณะผู้บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) NTSC ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมกาแฟไทยเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี

14 Nov 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และ คุณอานนท์ นาคทรานันท์ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมแสดงความยินดีกับสมาคมกาแฟไทย เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี

คณะผู้บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) NTSC ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมกาแฟไทยเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี

โดยดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า จากที่ผ่านมาสมาคมกาแฟไทยและบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันมาตลอดอย่างยาวนาน และในวันนี้สมาคมกาแฟไทย มีวาระครบรอบ 40 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ก่อตั้งมา ทาง NTSC เองก็ขอแสดงความยินดีในวาระนี้ และหวังว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันต่อไป

สอบถามข้อมูล, สินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัท สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02 840 4373

Line ID : @nutritionsc, Facebook : Nutritionsc, Email : [email protected]

www.nutritionsc.co.th

คณะผู้บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) NTSC ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมกาแฟไทยเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี