คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯ (CBS) ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำคุณภาพการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลก

14 Nov 2022

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Business School (CBS) ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำคุณภาพการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลก และเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยสู่เวทีนานาชาติ ล่าสุดร่วมกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เตรียมจัดงาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯ (CBS) ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำคุณภาพการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลก

โดยงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 เป็นงานสัมมนา Assurance of Learning Seminar I เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ห้อง 208 อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นงานสัมมนาใหญ่ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน2565 จัดขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษาในยุค Disruption ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมเสวนาในหัวข้อ Business Schools in the Fight to Solving Wicked Problems และ Lay the Groundwork: Framing and Measuring Impact

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/CBSChula