รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม 'ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน' ให้กับ น้องๆ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

17 Nov 2022

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม "ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน" ให้กับ น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพให้คำแนะนำเรื่องการดูแลด้านสุขอนามัย พร้อมสาธิตการแปรงฟัน และการล้างมืออย่างถูกวิธี โรงพยาบาลไทยนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการดูแลสุขภาพของตัวเองในชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องๆ มีสุขภาพช่องปากที่ดี และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ห่างไกลจากเชื้อโรค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม 'ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน' ให้กับ น้องๆ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ทาง Website : www.thainakarin.co.th