ไมโครลิสซิ่ง มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ-ผ้าห่มกันภัยหนาว ในพื้นที่จ.พิษณุโลก

03 Nov 2022

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO ห่วงใยผู้ประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมสูง นำโดย คุณวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมสนับสนุน ร่วมมอบผ้าห่มกันภัยหนาว น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 40 ชุด มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม โดยมีนายฉลาด ยังเจริญ นายก อบต.ชุมแสงคราม และนายบรรจบ ยังเจริญ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามพันธกิจของบริษัท ในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา

ไมโครลิสซิ่ง มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ-ผ้าห่มกันภัยหนาว ในพื้นที่จ.พิษณุโลก

ไมโครลิสซิ่ง มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ-ผ้าห่มกันภัยหนาว ในพื้นที่จ.พิษณุโลก