เอปสันส่งต่อแนวคิดการนำความยั่งยืนเป็นสารตั้งต้นธุรกิจ

03 Nov 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล (ที่ 5 จากขวา) คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการพร้อมรองคณบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติต้อนรับนายคณิน ธรรมภิบาลอุดม หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) และผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนไทย ได้แก่SHE KNOWS แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นรักโลก Maddy Hopper แบรนด์รองเท้าจากวัสดุธรรมชาติของไทย และQualy แบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านจากวัสดุรีไซเคิล ในโอกาสที่เอปสันได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ 'Day One with Sustainability' หรือ  'ก้าวแรกธุรกิจด้วยความยั่งยืน' เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนมาสร้างธุรกิจให้สำเร็จจนเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ พร้อมส่งต่อแนวคิดการนำความยั่งยืนเป็นสารตั้งต้นธุรกิจณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

เอปสันส่งต่อแนวคิดการนำความยั่งยืนเป็นสารตั้งต้นธุรกิจ