AJA รับโล่ติดฉลากประหยัดไปเบอร์5 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

02 Nov 2022

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบโล่ให้กับ นายพิชัย ปัญจสังข์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) ในฐานะผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ปี 2563-2565 จักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่พลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามเป้าหมายของประเทศ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

AJA รับโล่ติดฉลากประหยัดไปเบอร์5 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า