มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ส่งมอบขวดพลาสติก PET แก่วัดจากแดง เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์

02 Nov 2022

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดทำโครงการ "ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ได้ใช้ประโยชน์"  ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานแยกประเภทขยะพลาสติก นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ มอบขวดพลาสติก PET พร้อมทั้งฝา ห่วงฝา และฉลากพลาสติก ประมาณ 1,500 ขวด ให้กับวัดจากแดงเพื่อใช้สำหรับโครงการที่ทางวัดจัดตั้งขึ้น โดยมี พระประสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งขวดพลาสติก PET จำนวน 15 ขวด สามารถแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรได้ 1 ผืน และ จำนวน 60 ขวด สำหรับผ้าไตรจีวร 1 ชุด (จีวร สบง ผ้าสังฆาฏิ) โดยใช้เทคโนโลยี Upcycling ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแปรรูปขยะให้เป็นเส้นใยรีไซเคิล จากนั้นถักทอจนกลายเป็นผ้าที่มีคุณภาพสูง มีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี ส่วนฝา และห่วงฝาสามารถนำไปแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้ โต๊ะ หรือถนนลาดยางพลาสติก และฉลากพลาสติกสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดต่ำได้ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนให้คนในชุมชนจากการตัดเย็บผ้าไตรจีวร ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันก่อน

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ส่งมอบขวดพลาสติก PET แก่วัดจากแดง เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์