ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565

04 Nov 2022

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 รศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย พร้อมด้วยอาจารย์อุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผิดเผยผลสำรวจพฤติการการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาล ลอยกระทงประจำปี 2565 จากตัวอย่างที่สำรวจ 1,254 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนจะออกไปลอยกระทงคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา โดย 47.8%ส่วนใหญ่จะออกไปลอยกระทงเพราะต้องการผ่อนคลายส่วนการใช้จ่ายในวันลอยกระทง พบว่าใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,920 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,280บาทต่อคน โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะใช้สำหรับค่าเดินทาง รัประทานอาหารนอกบ้าน สังสรรค์ ที่ค่าใช้จ่ายมีจำนวนมากขึ้นเหตุผลเพราะสินค้ามีราคาที่สูงขึ้นซึ่งคาดว่าในปีนี้เงินสะพัดในช่วงลอยกระทงอยู่ที่ 9,700 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 5ปีนับตั้งแต่ปี 2561 และกลับมาเป็นบวกในรอบ 5 ปี เช่นกัน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565