เวนเจอร์ เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เซลเลนซ์ ของอีไอที เฮลธ์ แต่งตั้งโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรพิเศษด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

08 Nov 2022
  • โครงการของสหภาพยุโรปที่มีความทะเยอทะยานสูงได้บรรลุสมรรถภาพการร่วมลงทุนมูลค่า 2 พันล้านยูโรแล้ว และได้สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพดิจิทัล 60 รายในการเข้าสู่ตลาดหรือขยายไปยังเขตแดนใหม่ ๆ
  • อีไอที เฮลธ์ ผู้ดำเนินการร่วมของเวนเจอร์ เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เซลเลนซ์ ร่วมกับกองทุนเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป ได้แต่งตั้งโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรพิเศษรายเดียวในด้านการกำกับดูและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อช่วงเร่งกระบวนการจัดการกับอุปสรรคด้านการกำกับดูแล ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสุขภาพที่กว้างขวาง ประกอบกับสถานภาพการเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจอยู่แล้วของอีไอที เฮลธ์
  • บทบาทของโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป จะช่วยทำให้สตาร์ทอัพระยะตั้งต้นที่มีความทะเยอทะยานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติทางการกำกับดูแล ซึ่งจะลดความเสี่ยงของเส้นทางการเข้าสู่ตลาดและทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เป็นเดิมพันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้สนับสนุนที่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนและองค์กรบริษัท

โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป (ProductLife Group หรือ PLG) ผู้ให้บริการเฉพาะทางด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ได้ประกาศสถานะการเป็นพันธมิตรพิเศษรายเดียวสำหรับบริการด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Privileged Partner for Regulatory & Compliance) ของเวนเจอร์ เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เซลเลนซ์ (Venture Centre of Excellence หรือ VCoE) โดยในการนี้ อีไอที เฮลธ์ (EIT Health) จะแนะนำโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป ให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพดิจิทัลระยะตั้งต้นที่ต้องการการสนับสนุนจากมุมมองด้านการกำกับดูแล เพื่อเร่งเส้นทางการเข้าสู่ตลาด ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยโครงการ VCoE

บทบาทของ VCoE คือการเพิ่มและเร่งโอกาสในตลาดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพดิจิทัลระยะแรกเริ่มในทั่วทั้งยุโรป ด้วยการจับคู่บริษัทระยะตั้งต้นเหล่านี้เข้ากับการให้เงินทุน ความเชี่ยวชาญของบริการเชิงวิชาชีพ และช่องทางการติดต่อที่ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ โดยในภาพรวมมีเป้าหมายในการทำให้ยุโรปเป็นตลาดที่น่าดึงดูดและเอื้อต่อการทำกำไรมากขึ้นสำหรับผู้บุกเบิกรุ่นใหม่ในด้านชีววิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะกำลังเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกหรือต้องการที่จะขยายการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น ๆ ในทั่วทั้งทวีปยุโรป

เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ประกาศการลงทุนหลักเป็นมูลค่า 150 ล้านยูโรในโครงการดังกล่าวนี้เมื่อเดือนตุลาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้วางเป้าหมายในการสนับสนุนให้มีการลงทุนมูลค่า 2 พันล้านยูโร และนำธุรกิจสตาร์ทอัพระยะตั้งต้นจำนวน 200 รายเข้าสู่ตลาดในระยะเวลา 15 ปี ขณะนี้มีการบรรลุการลงทุนในระดับดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพรวมกว่า 60 แห่งที่ได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่เกิดขึ้นได้จากโครงการนี้ โดยเริ่มต้นจากกองทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนและสมาชิกองค์กรบริษัทที่ได้รับคัดเลือกซึ่งได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ทั้งนี้ยังจะมีกองทุนและองค์กรบริษัทอื่น ๆ ที่จะเข้าร่วมเพิ่มเติมในอีกหลายสัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้านี้

นอกจากจับคู่ธุรกิจสตาร์ทอัพระยะแรกเริ่มที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จเข้ากับการให้เงินทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด VCoE ของอีไอที เฮลธ์ ยังมุ่งที่จะสร้างความพร้อมทางตลาดของธุรกิจเหล่านั้นผ่านช่องทางการติดต่อและการเข้าถึงบริการเชิงวิชาชีพที่มีประโยชน์ เนื่องจากทีมงานด้านวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กเหล่านี้จำนวนมากมาจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย จึงอาจจะสามารถนำนวัตกรรมที่มีค่าสู่ตลาดเมื่อได้รับการสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการสำหรับโครงการของพวกเขา บทบาทของ VCoE ยังรวมถึงการเสนอการสนับสนุนนี้ให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ และช่วยเพิ่มความสะดวกในเส้นทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้

บทบาทของโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป เมื่อได้เริ่มดำเนินการแล้ว จะช่วยทำให้ทีมสตาร์ทอัพระยะตั้งต้นที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จและมีความทะเยอทะยานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติทางการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของเส้นทางการเข้าสู่ตลาด และทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เป็นเดิมพันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้สนับสนุนที่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนและองค์กรบริษัท

ธุรกิจสตาร์ทอัพหนึ่งรายที่ได้เริ่มใช้บริการของโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป ผ่านความสัมพันธ์ครั้งนี้ ได้แก่ เซนเซียส (Sensius) ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ช่องว่างการประเมินเชิงคลินิกในบริบทของอุปกรณ์การแพทย์

การเลือกโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป โดยอีไอที เฮลธ์ ให้เป็นพันธมิตรพิเศษรายเดียวสำหรับบริการด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโครงการ VCoE เป็นเครื่องแสดงถึงผลการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ของโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป ในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านชีววิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมอื่น ๆ ดำเนินการรับมือกับความซับซ้อนด้านการกำกับดูแล ทั้งนี้โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจของอีไอที เฮลธ์ มาอย่างยาวนาน

ไอแซค มิดเดลแมนน์ (Isaac Middelmann) ประธานฝ่ายการเข้าถึงทางการเงินของอีไอที เฮลธ์ อินเวสต์เฮลธ์ (EIT Health InvestHealth) กล่าวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันครั้งใหม่ระหว่าง VCoE กับโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป ว่า "ถือเป็นพัฒนาการที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสที่เราได้วางไว้สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพระยะตั้งต้นที่มุ่งเป้าความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในด้านความก้าวหน้าล้ำยุคของชีววิทยาศาสตร์ การเข้าถึงบริการและความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพที่ได้รับความไว้วางใจมีความสำคัญยิ่งยวดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ มากพอ ๆ กับการลงทุนทางการเงิน เนื่องจากทั้งสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกัน"

ฌ็อง-มาร์ค บูเรซ์ (Jean-Marc Bourez) กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและการลงทุน อีไอที เฮลธ์ กล่าวเสริมว่า "สมาชิกองค์กรบริษัทและธุรกิจเงินร่วมลงทุนของเรา มุ่งให้การสนับสนุนบริษัทเชิงนวัตกรรมระยะตั้งต้นที่มีความทะเยอทะยานเหล่านี้ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากทีมที่ได้ริเริ่มแล้วได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและชี้นำแนวทางในแง่ของข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำวิธีการรักษาของพวกเขาเข้าสู่ตลาดในยุโรป โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้การช่วยเหลือในแง่นี้ ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายเกี่ยวกับบริบทของการกำกับดูแลและวัฒนธรรมในตลาดในยุโรปแต่ละแห่ง ประกอบกับความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการชำระเงินคืนในแต่ละประเทศ ตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับการศึกษาทดลองเชิงคลินิกซึ่งมีความซับซ้อน"

"เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกในการนี้ ซึ่งสอดคล้องอย่างเหมาะเจาะกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราในการสนับสนุนผู้นำด้านชีววิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในยุโรป" ซาเวียร์ ดูเบิร์ค (Xavier Duburcq) ซีอีโอโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป กล่าว "ถือเป็นการยกระดับโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในยุโรป เมื่อเทียบกับตลาดเชิงภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญแห่งอื่น ๆ อย่างเช่นอเมริกาเหนือและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"

กาเบรียล เบรดา (Gabriele Breda) ประธานฝ่ายนวัตกรรม โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป เสริมว่า "การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพดิจิทัล เป็นแกนสำคัญในกลยุทธ์ของเรา จึงเป็นเกียรติอย่างสูงที่เราได้รับโอกาสในการร่วมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสอันประเมินค่าไม่ได้ในการช่วยให้บริษัทระยะตั้งต้นที่มีความทะเยอทะยานรับมือกับความซับซ้อนในตลาดอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นบรรลุศักยภาพได้โดยไม่มีความล่าช้า"

ทั้ง VCoE ของอีไอที และโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป จะดำเนินบทบาทอย่างจริงจังในงานแสดงสินค้าเมดิกา (Medica) ระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 พฤศจิกายน

เกี่ยวกับอีไอที เฮลธ์

อีไอที เฮลธ์ (EIT Health) เป็นเครือข่ายนักนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เหนือชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป เราทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนเพื่อส่งมอบโซลูชันใหม่ ๆ ที่ทำให้ประชากรชาวยุโรปมีชีวิตที่ยืนยาวและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ชาวยุโรปรับมือกับความท้าทายของโรคเรื้อรั้งและภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรคที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพยายามที่จะคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามแนวทางดั้งเดิมในการรักษา ป้องกัน และสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เราต้องการผู้นำทางความคิด นักนวัตกรรม และหนทางที่มีประสิทธิภาพในการนำโซลูชันบริการสุขภาพเชิงนวัตกรรมมาสู่ตลาด อีไอที เฮลธ์ มุ่งจัดการกับความต้องการเหล่านี้ เราเชื่อมต่อผู้เล่นด้านบริการสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันระหว่างพรมแดนในยุโรป โดยครอบคลุมทุกด้านของ "สามเหลี่ยมความรู้" เพื่อให้นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นในจุดที่การวิจัย การศึกษา และธุรกิจมาบรรจบกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เกี่ยวกับเวนเจอร์ เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เซลเลนซ์

ด้วย VCoE สมาชิกเข้าร่วมชุมชนกองทุนธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนเอกชน เพื่อเพิ่มการไหลของการลงทุนสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกองทุนหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางด้านชีววิทยาศาสตร์ในยุโรปได้ ด้วยการจับคู่ผู้บริหารจัดการกองทุนเข้ากับบริษัทเภสัชภัณฑ์และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ ที่มีความสนใจ VCoE มุ่งเป้าผลประโยชน์โดยจำเพาะของสมาชิกในการเข้าถึงการพัฒนานวัตกรรมที่เปิดกว้าง ด้วยการเพิ่มสมรรถภาพการร่วมลงทุนและโอกาสในการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นนวัตกรรมสูงในยุโรป สมาชิกของโครงการจะสามารถแบ่งปันธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง และอีไอที เฮลธ์ ยังจะคัดเลือกธุรกิจสตาร์ทอัพจากเครือข่ายเพื่อนำเสนอแก่สมาชิก รวมถึงด้วยแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์พิเศษเฉพาะซึ่งพัฒนาโดยพันธมิตรเชิงเทคนิคของ VCoE อย่างสโกปาย (Skopai)

เกี่ยวกับโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป ( PLG)

พันธกิจของโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป (ProductLife Group) คือการยกระดับสุขภาพของมนุษย์ด้วยการให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดการใช้งานโซลูชันทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล
ตั้งแต่เมื่อเกือบ 30 ปีมาแล้ว โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป ให้การสนับสนุนลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ด้วยการบูรณาการความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นเข้ากับการเข้าถึงระดับโลกที่ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ บริษัทให้บริการที่ปรึกษาและการจัดจ้างภายนอกในด้านการกำกับดูแล คุณภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเข้าถึงตลาด (การกำหนดราคาและการชำระเงินคืน) การเฝ้าระวังความปลอดภัย และข้อมูลทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการรักษาและการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรม
โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป มีเป้าหมายในการยกระดับคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ผู้คนและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์การร่วมมือระยะยาว นวัตกรรม ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพด้านต้นทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ productlifegroup.com

ติดต่อ
ฟาบริซ กัลแซง (Fabrice Galzin)
ประธานฝ่ายการตลาด โปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป
โทร: +33 675 349 606
อีเมล: [email protected]