สหพัฒน์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย มอบทุนต่อเนื่องปีที่ 9 แก่นักเรียน 237 ทุน รวม 1,663,000 บาท

07 Nov 2022

สหพัฒน์มุ่งส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยต่อเนื่องปีที่ 9 ผ่าน "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)" SPC เผยปีนี้มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือรวมจำนวน 237 ทุน มูลค่า 1,663,000 บาท

สหพัฒน์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย มอบทุนต่อเนื่องปีที่ 9 แก่นักเรียน 237 ทุน รวม 1,663,000 บาท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมุ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง ผ่าน "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา" บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) SPC โดยในปี 2565 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 237 ทุน รวมมูลค่า 1,663,000 บาท โดยการมอบทุนการศึกษาแบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล- ระดับประถมศึกษา จำนวน 101 ทุน ระดับมัธยมศึกษา และปวช. จำนวน 101 ทุน และ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. จำนวน 35 ทุน

"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาได้มีการทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 เป็นการสืบสานเจตนารมย์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ในการคืนกำไรสู่สังคม การมอบทุนนี้จะมอบให้บุตรหลานของพนักงานของบริษัทฯ และเครือสหพัฒน์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เป็นความตั้งใจมอบทุนให้เด็กนักเรียนได้นำทุนการศึกษานี้ไปใช้กับการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับลูกหลาน นอกเหนือจากการศึกษาเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป" นายบุญชัย กล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการมอบโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนให้กับเยาวชนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต