SET เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท PCE

10 Nov 2022

คุณอำนวย จิรมหาโภคา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (PCE Group) พร้อมแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

SET เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท PCE